Mis Mawrth Menter: Facebook Sylfaenol

Lleoliad
HWB Dinbych Ffordd y Ffair Dinbych LL16 3RG
Dyddiad(au)
14/03/2018 (17:00-20:30)
Disgrifiad

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Cwmpas   

Cyflwyno busnesau bach i’r manteision all Facebook eu rhoi i’w busnes, i wneud busnesau yn ymwybodol o’r gwahanol resymau ac amcanion o ran defnyddio Facebook fel llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

Cynnwys

 • Cyflwyniad i Seiberddiogelwch
 • Pam Facebook – Cyflwyniad i Facebook – amlinelliad sylfaenol fel llwyfan cyfyngau cymdeithasol i gynnwys rhai ffeithiau a ffigurau
 • Jargon Facebook – ymatebion, sylwadau a rhannu
 • Sefydlu cyfrif Facebook i gynnwys tudalen broffil, sut a pham i osod llun proffil, sut a pham i osod llun pennawd – ysgrifennu gwybodaeth ar dudalen gyswllt y busnes.
 • Gosod gwybodaeth tudalen ychwanegol fel botymau gweithredu a thagiau
 • Anatomeg Facebook – taith dywysedig gan gynnwys trosolwg o negeseuon, hysbysiadau, mewnwelediad, adnodd cyhoeddi a llinell amser
 • Gosod a/neu adolygu gosodiadau  
 • Pwy i’w hoffi a sut fel eich tudalen fusnes
 • Disgrifiad o neges
 • Syniadau ar gyfer cynnwys i ymgysylltu gan gysylltu â’ch cwsmeriaid eich hun
 • Gosod amcanion Facebook

Dull dosbarthu

Cymysgedd o gyflwyniad, ffrwd fyw o Facebook, arddangosiadau ac ymgeiswyr yn gweithio ar eu cyfrifon Facebook eu hunain.

Archebu lle

 

Yn ôl i Mis Mawrth Menter