Mis Mawrth Menter: Gweithdy Brandio a Marchnata

Lleoliad
Gwesty Ty Oriel Ffordd Dinbych Uchaf Llanelwy LL17 0LW
Dyddiad(au)
28/03/2018 (09:15-16:00)
Disgrifiad

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle.

Mae’r gweithdy 5 awr hwn yn llawn gwaith ymarferol, enghreifftiau a thrafodaethau  ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi  mantais i chi dros eich cystadleuwyr. Gan ddefnyddio enghreifftiau enwog a llai  adnabyddus, mae’n ystyried brandio ym maes busnesau bach a chynlluniwyd y  gweithdy i helpu perchnogion busnesau wella a manteisio ar eu cynnig unigryw.  Bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gadael gyda dealltwriaeth dipyn yn well o’r hyn sy’n  creu delwedd brand glir a sut i gymhwyso naratif cyson a deniadol i’w gwaith  marchnata er mwyn ennill cwsmeriaid newydd ac ysbrydoli’r rhai sydd ganddynt  eisoes.

Byddwn yn edrych ar rai cwestiynau sylfaenol ac yn ymchwilio iddynt, cwestiynau fel:

  • Pa mor dda rydych chi’n deall eich cwsmeriaid, nid yn unig yr hyn a ddywedant wrthych, ond beth sydd, mewn gwirionedd, yn peri eu hymddygiad?
  • Ar ba gynulleidfa o gwsmeriaid y dylech chi ganolbwyntio, a pha gamau penodol y dylech eu cymryd?
  • Sut allwch ryddhau potensial a chreadigrwydd cudd eich holl staff, er mwyn iddynt ddod yn rhan o’ch gwaith marchnata?
  • Oes rhywbeth y gallwch ei wneud nawr a fyddai’n gallu newid eich cwmni? Sut allaf i farchnata fy musnes heb wario ffortiwn?
  • Ac yn ogystal â rhain, byddwn yn edrych ar lawer o bethau eraill. 

Byddwn yn edrych hefyd ar fyd ffisegol brandio a marchnata, ac yn ymchwilio i fyd y cyfryngau digidol ac ar-lein.

Cinio yn cael ei ddarparu

Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma.

Archebu lle

Yn ôl I Mis Mawrth Menter