Mis Mawrth Menter: Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE

Lleoliad
Clwyd Chambers Clwyd Street Rhyl LL18 3LA
Dyddiad(au)
02/03/2018 (09:00-13:00)
Disgrifiad

Bydd y sesiwn hon yn Saesneg.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE yw’r newid pwysicaf i reoliadau cyfrinachedd data ers ugain mlynedd.

Gan fod y rheoliad yn dod i rym ddechrau 2018, mae’n bwysig bod busnesau o bob maint yn deall beth fydd arnyn nhw angen ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith.

Bydd y sesiwn hon yn darparu trosolwg o’r rheoliad, gan edrych ar heriau systemau TG presennol a newydd, ynghyd â’r camau y dylai pob sefydliad eu cymryd i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf:

Sesiwn 1 – Cyflwyniad i’r rheoliad a throsolwg o’r effaith ar fusnesau. Yn y gweithdy hwn byddwn yn trafod y ddeddfwriaeth a’r rhesymau cyfreithiol dros gadw data personol.

Egwyl am goffi

Sesiwn 2 – Cyfle i edrych yn fanylach ar ddulliau casglu data personol, gan gynnwys tracio defnyddwyr gwefan a chaniatâd.

Sesiwn 3 – Cyflwyniad i seiberddiogelwch a gofynion diogelu data’r rheoliad newydd. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar yr elfennau seiberddiogelwch hanfodol a sut maen nhw’n cyd-fynd â’r rheoliad newydd i’ch helpu chi gydymffurfio at y cyfreithiau newydd.

Er bod y gweithdy yn rhyngweithiol gyda llawer o drafodaethau, bydd yna hefyd gyfle ar y diwedd ar gyfer sesiwn holi ac ateb a chyfle i bobl gael sgwrs un-i-un gyda’r darparwyr ynglŷn â’u hanghenion busnes personol neu eu pryderon.

Archebu lle

 

Yn ôl i Mis Mawrth Menter