Mis Mawrth Menter: Uwch Facebook

Lleoliad
HWB Dinbych Ffordd y Ffair Dinbych LL16 3RG
Dyddiad(au)
07/03/2018 (17:00-20:30)
Disgrifiad

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Dim ond £10.00 y sesiwn – y gallu i ad-dalu hyd at 2 ddiwrnod gwaith cyn dyddiad y cwrs.

Cwmpas

Ar gyfer busnesau bach sy’n defnyddio Facebook ar hyn o bryd ac sydd am ddatblygu’r llwyfan ymhellach fel adnodd marchnata. Helpu busnesau i ddatblygu strategaeth Facebook sy’n cysylltu â’u hamcanion marchnata busnes.

Cynnwys

•             Cyflwyniad i Seiberddiogelwch

•             Diweddariad Facebook – newidiadau o ran algorithmau – beth sy’n newydd i helpu ymgysylltu

•             Creu negeseuon i ymgysylltu cynulleidfaoedd gwahanol – Facebook live, notes, negeseuon gwerthu ac ati

•             Targedu cynulleidfaoedd o negeseuon unigol

•             Hysbysebu Facebook – dull wedi’i dargedu

•             Golwg byr ar bicsel Facebook, ac aildargedu defnyddwyr sydd wedi edrych ar dudalen neu wefan eich brand o’r blaen

•             Defnyddio Insights i fonitro a gwerthuso eich dull ymgysylltu

•             Amserlennu negeseuon – o’r adnodd cyhoeddi ac ar gyfer negeseuon unigol

•             Strategaeth Facebook – cysylltu marchnata Facebook i amcanion busnes

•             Gosod amcanion ar gyfer y dyfodol

Dull dosbarthu

Cymysgedd o gyflwyniad, ffrwd fyw o Facebook, arddangosiadau ac ymgeiswyr yn gweithio ar eu cyfrifon Facebook eu hunain.

I archebu a thalu, ffoniwch Janet Turner ar 01824 706896.

Yn ôl i Mis Mawrth Menter