Mis Mawrth Menter: Uwch Twitter

Lleoliad
Coleg Y Rhyl Ffordd Cefndy Y Rhyl LL18 2HG
Dyddiad(au)
06/03/2018 (17:00-20:30)
Disgrifiad

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Dim ond £10.00 y sesiwn – y gallu i ad-dalu hyd at 2 ddiwrnod gwaith cyn dyddiad y cwrs.

Cwmpas 

Ar gyfer busnesau bach sy’n defnyddio Twitter ar hyn o bryd ac sydd am ddatblygu’r llwyfan ymhellach fel adnodd marchnata. Helpu busnesau i ddatblygu strategaeth Twitter sy’n cysylltu â’u hamcanion marchnata busnes.

Cynnwys

•             Cyflwyniad i Seiberddiogelwch

•             Cyflwyniad i amcanion busnes a defnyddio Twitter i helpu i’w cyflawni.

•             Gwybod eich ffigurau – lle rydych chi nawr – lle rydych am fod

•             Defnyddio Dadansoddeg Twitter – monitro a gwerthuso

•             Strategaeth cynnwys Twitter – beth a phryd fyddwch yn postio – cysylltu ag amcanion busnes

•             Trydariadau i sbarduno ymgysylltiad – fideo, pleidleisiau, cysylltu erthyglau, bod yn greadigol 

•             Defnyddio a chreu rhestrau – cysylltu â dylanwadwyr

•             Defnyddio moments fel busnes

•             Hysbysebu ar Twitter

•             Amserlennu - golwg ar Tweetdeck

•             Gosod amcanion ar gyfer y dyfodol

Dull dosbarthu

Cymysgedd o gyflwyniad, ffrwd fyw o Twitter, arddangosiadau ac ymgeiswyr yn gweithio ar eu cyfrifon Twitter eu hunain.

I archebu a thalu, ffoniwch Janet Turner ar 01824 706896.

Yn ôl i Mis Mawrth Mawrth