Mis Mawrth Menter (Busnes): Instagram ar gyfer Busnesau Bach - WEDI ARCHEBU'N LLAWN

Lleoliad
Ystafell Gefn Cyngor Tref Llangollen Neuadd y Dre Parade Street LL20 8PW
Dyddiad(au)
20/03/2019 (17:00-20:00)
Disgrifiad

WEDI ARCHEBU’N LLAWN

Cynhelir y sesiwn hon drwy gyfrwng y Saesneg. 

Cwmpas 

Nod Instagram yw cryfhau perthnasau trwy rannu profiadau.  Maen nhw eisiau ysbrydoli mynegiant dilys a chysylltu pobl drwy fynegiadau gweledol. Mae pobl o bob cwr o’r byd yn troi at Instagram i gael eu hysbrydoli.  Dyma ble mae pobl yn dod i ganfod a rhannu’r pethau y maen nhw’n teimlo’n angerddol amdanyn nhw. 

Ar Instagram, bydd eich neges yn cyrraedd defnyddwyr wrth iddyn nhw ddilyn eu diddordebau ac archwilio’r byd drwy ddelweddau.  Am y rhesymau hyn, mae Instagram yn amgylchedd hynod berthnasol i chi rannu stori eich busnes neu arddangos eich cynnyrch, eich apiau neu eich gwasanaethau. 

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno manteision Instagram i fusnesau bach, er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o’r gwahanol resymau ac amcanion dros ddefnyddio Instagram fel llwyfan cyfryngau cymdeithasol, a sut i ddefnyddio’r llwyfan fel offeryn marchnata. 

Cynnwys 

  • Pam Instagram ar gyfer eich busnes?
  • Jargon Instagram
  • Sefydlu neu adolygu proffil eich busnes, bywgraffiad eich busnes, dolenni proffil, estheteg Instagram
  • Dadansoddi Instagram – taith dywys drwy Instagram
  • Pwy i’w dilyn a sut, golwg ar chwilio a chanfod
  • Sut i greu post a gwahanol fathau o bost
  • Straeon ac uchafbwyntiau straeon
  • Creu cynnwys Instagram
  • Defnyddio Insights – monitro a gwerthuso
  • Sefydlu amcanion Instagram