Mis Mawrth Menter (Busnes): Y Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Manwerthwyr

Lleoliad
Siambrau Clwyd Stryd Clwyd Y Rhyl LL18 3LA
Dyddiad(au)
05/03/2019 (08:00-09:30)
Disgrifiad

Cynhelir y sesiwn hon drwy gyfrwng y Saesneg. 

Cwmpas

Ystyriwyd fod busnesau ar-lein yn un o’r ffactorau sydd wedi cyfrannu at farwolaeth busnesau bach, ac fe’u cysylltwyd â dirywiad busnesau bach annibynnol sy’n gwerthu nwyddau.  Ond mae ymchwil bellach yn dangos fod busnesau sydd wedi croesawu’r cyfryngau cymdeithasol wedi tyfu eu busnesau drwy ennill ymwelwyr a denu cwsmeriaid ychwanegol drwy eu presenoldeb ar lein. 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfle i fusnesau sy’n gwerthu nwyddau dyfu eu busnes, gan gysylltu ac ymgysylltu â’u cwsmeriaid presennol yn ogystal â darpar gwsmeriaid y dyfodol.  Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn gwastatáu’r maes chwarae ac yn rhoi’r un cyfleoedd i fusnesau bach sy’n gwerthu nwyddau ag sydd gan eu cystadleuwyr mwy. 

Sesiwn yw hon ar gyfer busnesau sy’n gwerthu nwyddau sydd eisiau archwilio sut y gallai’r cyfryngau cymdeithasol fod o fudd i farchnata eu busnes, gan arwain at ymwybyddiaeth o frand, mwy o ymwelwyr â’r busnes a mwy o werthiannau.

 Cynnwys

  • Beth yw’r cyfryngau cymdeithasol
  • Pam defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes
  • Y pum prif safle cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau sy’n gwerthu nwyddau
  • Sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hybu ymwybyddiaeth, ymwelwyr a gwerthiannau
  • Rheoli risgiau defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes
  • Strategaeth cyfryngau cymdeithasol
  • Cynllun a phwyntiau gweithredu

Archebu lle ar y digwyddiad hwn