Mis Mawrth Menter (Busnes): Pinterest i Fusnesau Bach

Lleoliad
Llyfrgell+ Prestatyn
Dyddiad(au)
18/03/2019 (10:00-13:00)
Disgrifiad

Cynhelir y sesiwn hon drwy gyfrwng y Saesneg. 

Cwmpas

Mae defnyddio Pinterest ar gyfer eich busnes yn ffordd berffaith o arddangos eich cynnyrch a’ch gwasanaethau, gan fod Pinterest yn gweithredu fel adnodd wybodaeth ar gyfer cymaint o ddefnyddwyr sy’n paratoi i brynu.  Mae pob Pin ar Pinterest yn syniad – fel rysáit neu wisg – sy’n cysylltu’n ôl i’r wefan y daeth oddi arni. 

Pan fyddwch chi’n rhoi syniad da i Binwyr, fe fyddan nhw eisiau rhoi cynnig arno.  Maen nhw’n ymgysylltu â’ch Pin chi drwy ei gadw neu fynd draw i’ch gwefan.

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno manteision defnyddio Pinterest i fusnesau bach, er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o’r gwahanol resymau ac amcanion dros ddefnyddio Pinterest a sut i ddefnyddio’r llwyfan fel offeryn marchnata.

Cynnwys

 • Pam Pinterest ar gyfer eich busnes?
 • Sefydlu proffil Pinterest ar gyfer eich busnes
 • Hawlio eich cyfrifon gwefan, Etsy ac Instagram
 • Yr hanfodion – chwilio Pinterest a ffrydiau Pinterest, hafan, archwilio a dilyn
 • Byrddau
 • Pinnau – cadw pin, creu pin
 • Creu pinnau hyfryd i hybu ymgysylltiad
 • Ysgrifennu penawdau ar gyfer eich pinnau fydd yn denu chwiliadau
 • Creu Estheteg Pinterest hyfryd
 • Creu amserlen osod pinnau reolaidd
 • Datblygu cymuned yn Pinterest
 • Tracio eich metrigau Pinterest

Archebu lle ar y digwyddiad hwn