Mis Mawrth Menter (Busnes): Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020-ydy'ch busnes chi'n barod?

Lleoliad
HWB Dinbych Ffordd y Ffair Dinbych LL16 3RG
Dyddiad(au)
07/03/2019 (17:30-19:30)
Disgrifiad

Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno’n bennaf yn Gymraeg, ond bydd cyfieithu ar y pryd ar gael. 

Mae Eisteddfod yr Urdd yn dod i Ddinbych yn 2020 felly mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymuno gyda’r Urdd a Chymraeg Byd Busnes i helpu busnesau annibynnol lleol fanteisio ar y cyfle hwn. Fe wnaeth 78% o’r mynychwyr wario arian yn yr economi leol, gyda 30% yn aros dros nos yn lleol a 12% yn ymweld ag atyniad yn y sir.

Yn y digwyddiad hwn byddwch yn clywed gan yr Urdd am y buddion o ddefnyddio’r Gymraeg yn eich busnes a bydd Cymraeg Byd Busnes yn rhoi cyngor a chefnogaeth i chi am gael mynediad at gyllid i'ch helpu chi i wneud hynny drwy arwyddion, taflenni ac ati

Archebu lle ar y digwyddiad hwn