Hyfforddiant addysg: Cyflwyniad ar gyfer Arweinydd SIY (EAL) yr Ysgol

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
18/03/2019 (09:15-15:00)
Disgrifiad

Mi fydd y diwrnod hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar ymarfer gorau EAL ar gyfer ysgolion a sut i ddefnyddio asesiad cyfnod caffael Saesneg fel Iaith Ychwanegol 5 cam gan y Llywodraeth Cymru.

Mi fydd agenda yn cynwys:

  • Dysgwyr SIY Sir Ddinbych
  • Model darpariaeth newydd y gwasanaeth
  • Swyddogaethau a Chyfrifoldebau
  • Asesiad cyfnod caffael Saesneg fel Iaith Ychwanegol Llywodraeth Cymru (Cymal A – E)

Cinio heb ei ddarparu

Pwy gaiff fynychu?

Arweinydd SIY (EAL) yr Ysgol – ysgolion Sir Ddinbych yn unig.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i fynychu’r gweithdy hwn.

Archebu lle yn yr hyfforddiant hwn

Yn lle?

Cynhelir yr hyfforddiant yn Neuadd Y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Mwy wybodaeth

Gweld y dudalen we wasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol.