Mis Mawrth Menter (Busnes): Bargen Dwf Gogledd Cymru – diweddariad y Sector Preifat i Sir Ddinbych

Lleoliad
OpTic Glyndwr Llanelwy LL17 0JD
Dyddiad(au)
06/03/2019 (12:00-14:30)
Disgrifiad
Bargen Dwf Gogledd Cymru – diweddariad y Sector Preifat i Sir Ddinbych

Mae Gogledd Cymru yn datblygu Bargen Dwf gyda Llywodraethau'r DU a Chymru, allai weld £240 miliwn o fuddsoddiad yn dod i'n hardal. Dysgwch sut y gallai’r Fargen Dwf sy’n datblygu fod o fudd i fusnesau yn Sir Ddinbych yn y digwyddiad hwn sy’n cynnig newyddion diweddaraf y Sector Preifat, gan gynnwys cinio a sesiwn rwydweithio. Fel rhan o ‘Mis Mawrth Menter’ Sir Ddinbych, bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cyflwyniadau am raglenni a phrosiectau o’r Fargen Dwf sy’n datblygu, gyda sesiwn Holi ac Ateb.

Digwyddiad i fusnesau a sefydliadau yn unig yw hwn, wedi'i drefnu gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Chyngor Busnes Gogledd Cymru, Mersi a Dyfrdwy.

Archebu lle ar y digwyddiad hwn