Mis Mawrth Menter (Busnes): Twitter ar gyfer Busnesau Bach

Lleoliad
HWB Dinbych Ffordd y Ffair Dinbych LL16 3RG
Dyddiad(au)
14/03/2019 (17:00-20:00)
Disgrifiad

Cynhelir y sesiwn hon drwy gyfrwng y Saesneg. 

Cwmpas

Gyda channoedd o filiynau o ddefnyddwyr a dros 500 miliwn o negeseuon trydar yn cael eu postio bob dydd, mae Twitter yn cynnig cyfle gwych i fusnesau gyrraedd cynulleidfa fyd-eang o gwsmeriaid presennol a rhai newydd. 

Mae gan y safle rhwydweithio cymdeithasol hwn botensial enfawr i chi gyfarfod pobl o’r un anian a rhannu gwybodaeth a dolenni i wefannau.  Gallwch hefyd anfon neges uniongyrchol i ddefnyddwyr yn hytrach na chyhoeddi i bawb.  Mae’r ffactorau hyn, ynghyd â’r gallu i ehangu eich dilynwyr, yn ei wneud yn llwyfan perffaith ar gyfer busnesau. 

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno manteision Twitter i fusnesau bach ac yn eu dysgu sut i ddefnyddio’r llwyfan hwn fel offeryn marchnata.

Cynnwys

 • Pam Twitter? Cyflwyniad i Twitter a’r jargon
 • Sefydlu/adolygu cyfrif Twitter i gynnwys tudalen broffil, llun proffil, llun pennawd ac ysgrifennu bywgraffiad busnes
 • Dadansoddi Twitter – taith dywys drwy Twitter i gynnwys trosolwg o’r hafan, ennyd (moment), hysbysiadau a negeseuon
 • Pwy i’w dilyn ac ennill dilynwyr
 • Sefydlu ac/neu adolygu gosodiadau a phreifatrwydd
 • Dadansoddi neges drydar – anfon neges drydar – ail drydar
 • Syniadau am gynnwys i ymgysylltu – fideo, arolwg barn, dolenni i erthyglau, bod yn greadigol
 • Defnyddio a chreu rhestrau – dolenni i bobl sy’n dylanwadu
 • Defnyddio ‘ennyd’ fel busnes
 • Amserlennu – golwg ar tweetdeck
 • Defnyddio Twitter Analytics – monitro a gwerthuso
 • Gosod amcanion ar gyfer y dyfodol

Archebu lle ar y digwyddiad hwn