Mis Mawrth Menter (Busnes): Cyflwyno eich Cynnyrch

Lleoliad
Castell Rhuthun
Dyddiad(au)
21/03/2019 (13:00-16:00)
Disgrifiad

Cynhelir y sesiwn hon drwy gyfrwng y Saesneg. 

Cwmpas

Gall ffenestri ffantastig ac arddangosiadau ardderchog wneud gwahaniaeth go iawn i’ch elw net.  P’un ai ydych chi’n gwerthu cynhyrchion mewn siop neu mewn marchnadoedd a digwyddiadau, rhaid i chi sefyll allan mewn torf. 

Mae cyflwyniad eich cynnyrch yn rhan hanfodol o hunaniaeth eich busnes. O’i gyflawni’n broffesiynol, mae’n cynnig potensial enfawr i wahaniaethu eich brand chi a chyffroi eich cwsmeriaid. O’i wneud yn wael, bydd yn israddio’ch busnes ar unwaith, yn gostwng disgwyliadau cwsmeriaid ac yn lleihau gwerth ymddangosiadol eich cynnyrch. 

Mae hon yn sesiwn ar gyfer busnesau sy’n gwerthu nwyddau ac sydd eisiau dysgu mwy am gyflwyniad cynnyrch a sut y gall ddylanwadu ar gwsmeriaid i brynu. 

Cynnwys

  • Pwysigrwydd cyflwyniad cynnyrch
  • Adnabod eich cwsmeriaid
  • Gwahanol fathau o siopa
  • Brand a hunaniaeth weledol
  • Elfennau o gyflwyno cynnyrch
  • Gwahanol fathau o arddangosiadau i gyflwyno eich cynnyrch
  • Llywio a gosodiad
  • Mannau cyffwrdd hanfodol – Adolygu eich arddangosiadau
  • Gwerthuso eich arddangosiadau

Archebu lle ar y digwyddiad hwn