Mis Mawrth Menter (Busnes): Gwybodaeth am Gyfraith Defnyddwyr

Lleoliad
Caledfryn Ffordd y Ffair Dinbych LL16 3RJ
Dyddiad(au)
29/03/2019 (10:00-12:00)
Disgrifiad

Ydych chi’n rhedeg busnes yn Sir Ddinbych?  Ydych chi’n gwerthu nwyddau’n uniongyrchol i ddefnyddwyr naill ai ar safle busnes, trwy wefan neu drwy ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi?

Gallwn eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr ac unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n gysylltiedig â defnyddwyr.  Os gwnewch chi bethau’n iawn y tro cyntaf, byddwch yn arbed amser, arian a thrafferth, yn ogystal â chadw eich cwsmeriaid yn hapus.  

Pryd mae’n rhaid i chi roi ad-daliad?

Sawl gwaith allwch chi roi cynnig ar atgyweirio?

Pryd mae’n rhaid i chi roi hawliau canslo ar eich gwefan?  Pa mor hir yw’r cyfnod canslo statudol?

Dewch draw i’n sesiwn ar Gyfraith Defnyddwyr i gael gwybod beth y dylech chi fod yn ei wneud, a byddwn hefyd ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Does dim angen archebu lle ond rydym ni angen gwybod os ydych chi’n bwriadu dod.  Cysylltwch â Tracey neu Nicky drwy anfon neges e-bost i tradingstandards@denbighshire.gov.uk neu ffonio 01824 706057.