Mis Mawrth Menter (Busnes): Tyfu eich busnes - Meddygfa Cyllid Busnes

Lleoliad
Siambrau Clwyd Stryd Clwyd Y Rhyl LL18 3LA
Dyddiad(au)
20/03/2019 (10:00-16:00)
Disgrifiad

Ydych chi’n meddwl tyfu eich busnes? 

Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnal cymhorthfa galw heibio ‘Tyfu eich busnes’ 10am – 4pm ar 20 Mawrth yn Siambrau Clwyd, Y Rhyl.  

Anna Bowen yw Swyddog Gweithredol Buddsoddiad Gogledd Cymru, sy’n ymroddedig i sicrhau bod busnesau mae hi'n gweithio gyda nhw yn sicrhau'r arian maent ei angen i ddatblygu a datgloi cyfalaf ychwanegol drwy weithio gyda'ch banc neu ymgynghorwyr eraill.   Dewch i siarad gydag Anna am eich busnes a’ch cynlluniau. 

Yn y sesiwn cewch wybod mwy am gyllid a micro fenthyciadau o £1,000 i £50,000 sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru.    Gan weithio gyda’n gilydd gallwn ddarparu arian i ddechrau neu ehangu busnes, eich cefnogi gyda chyllid er mwyn prynu offer newydd neu hyd yn oed i brynu busnes. 

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at emily.wood@developmentbank.wales i drefnu slot 30 munud. Neu gallwch ei ffonio hi ar 02920 338 110.