Hyfforddiant llywodraethwyr Herio a chefnogi: Rôl y corff llywodraethu

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
19/03/2020 (17:30-19:00)
Disgrifiad

Mae’r sesiwn hyfforddi yma'n seiliedig ar her a chefnogaeth – Rôl y corff llywodraethu, sydd yn gyfrifoldeb llywodraethwyr.

Pwy all fynychu?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer Llywodraethwyr Ysgolion Sir Ddinbych yn unig.

Sut i gymryd rhan

Mae’r sesiynau hyfforddi yn rhad ac am ddim i fynychu, ond mae’n rhaid archebu lle.

Sicrhau lle yn nigwyddiad neu gyfarfod hyfforddiant llywodraethwyr

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Rhagor o wybodaeth

Darganfyddwch fwy am lywodraethwyr ysgolion Sir Ddinbych