Hyfforddiant Addysg - Dyddiau Hyfforddi ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso

Lleoliad
Coleg Llysfasi
Dyddiad(au)
23/09/2019 (13:00-16:00)
Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer unrhyw Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) sy’n gweithio ysgolion Sir Ddinbych. Mae hyn yn cynnwys athrawon llanw tymor byr.  Mae’n ofyniad statudol bod yr holl ANG yn cael hyfforddiant yn ystod eu blwyddyn sefydlu.

Mae ar yr ysgol hefyd gyfrifoldeb statudol dros unrhyw staff llanw ANG tra maent yn gweithio yn yr ysgol. 

Cynhelir yr hyfforddiant dros 2 sesiwn ac mae'n rhaid i chi fynychu'r ddwy sesiwn, a gaiff eu cynnal ar;

  • 23/09/19 o 1pm tan 4pm (Bydd lluniaeth ar gael)
  • 06/11/19 o 9pm tan 4pm (Bydd lluniaeth a chinio ar gael)

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer yr holl ANG sy’n gweithio fel athro yn Ysgolion Sir Ddinbych.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant er mwyn mynychu.

Cofrestru ar gyfer Hyfforddiant Athrawon Newydd Gymwyso

Lleoliad

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal yng Ngholeg Cambria, Llysfasi, Rhuthun, yn yr ystafell gynadledda.

Sut i gyrraedd Llysfasi

Parcio

Mae llefydd parcio ar gael yn y Coleg.