Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Diogelu Gorfodol Blynyddol

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
20/09/2019 (09:30-16:30)
Disgrifiad

Mae'r sesiwn Hyfforddiant Diogelu Gorfodol Blynyddol ar yr 20fed o Fedi ar gyfer Arweinwyr Diogelu Dynodedig newydd yn unig

Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i dargedu at yr arweinwyr diogelu dynodedig mewn ysgolion a’r llywodraethwr diogelu penodedig.  Bydd yn darparu trosolwg o weithdrefnau Diogelwch lleol a chenedlaethol gyda nifer o themâu yn ymwneud ag ecsbloetiaeth, ymddygiadau rhywiol niweidiol a thrais domestig yn erbyn merched.

Mae’r Awdurdod Lleol wedi’i nodi fel hyfforddiant gorfodol, a rhaid i bob ysgol a llywodraethwyr diogelu penodedig fynychu un o’r diwrnodau.

Bydd lluniaeth ar gael ond NI ddarperir cinio.

Mae'r sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno'n ddwyieithog

Pwy all fynychu?

Hyfforddiant ar gyfer Arweinwyr Diogelu a Llywodraethwyr Diogelu Penodedig yn Ysgolion Sir Ddinbych yn unig ydyw.

Sut i gymryd rhan

Mae yna gost o £65 fesul person ar gyfer Arweinwyr Diogelu Penodedig Ysgolion am yr hyfforddiant hwn. Byddwn yn trefnu taliad gyda'r ysgol wedi’r hyfforddiant.

Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i’r Llywodraethwyr.

Bydd angen i chi archebu lle i ddod i’r digwyddiad hwn.

Archebwch le ar yr Hyfforddiant Diogelu Gorfodol Blynyddol

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Adroddwch i’r dderbynfa ar ôl cyrraedd.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Mwy o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y tudalennau gwe canlynol.

Diogelu

Llywodraethwyr