Hyfforddiant addysg – Mentora Cyfnod Cynefino Athrawon Newydd Gymhwyso

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
12/09/2019 (13:30-15:30)
Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer y sawl sy’n gyfrifol am fentora Athrawon Newydd Gymhwyso sy’n gweithio yn eich ysgol.  Dylai bod gan bob ysgol o leiaf un aelod o staff sydd wedi'u hyfforddi ar gyfer rôl Mentor Cynefino.

Pwy all fynychu?

Mentoriaid Cynefino Ysgolion o Sir Ddinbych yn unig sy’n gallu mynychu’r hyfforddiant hwn.

Sut i gymryd rhan

Mae’n rhaid cofrestru ar gyfer yr hyfforddiant

Cofrestru ar gyfer Hyfforddiant i Fentoriaid Cynefino Athrawon Newydd Gymhwyso

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall