Digwyddiad Busnes: Bitesize Lles yn y gwaith

Lleoliad
Nghlwb Rygbi Dinbych Ffordd Graig Dinbych LL16 5US
Dyddiad(au)
17/09/2019 (08:00-11:00)
Disgrifiad

Cyflwyno RCS………..

Helpu Busnesau i Ddatblygu Gweithleoedd Hapusach Iachach

Gall RCS ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth ymgynghori am ddim i fusnesau gyda hyd at 250 o weithwyr cyflogedig yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Ynys Môn a Gwynedd.

Bydd y tîm yn gweithio i’ch helpu gyda’r canlynol;

  • Lleihau Absenoldeb Salwch a Gwella Cynhyrchiant
  • Edrych ar beth sy’n ysgogi ac ymrwymo eich gweithwyr
  • Creu amgylchedd waith bositif lle mae eich staff yn ffynnu

Gall y tîm gynnig cefnogaeth am ddim i’ch gweithlu hefyd;

  • Gweithdai Lles mewn sesiynau grŵp yn y gweithle
  • Cefnogaeth ac arweiniad un i un yn gyfrinachol i weithwyr lle mae eu hiechyd yn cael effaith arnynt yn y gwaith
  • Mynediad cyflym ac am ddim i therapïau corfforol a seicolegol er mwyn helpu gweithwyr sydd wedi bod i ffwrdd yn sâl i ddychwelyd i'r gwaith

Cyflwyniad i les yn y gwaith (i reolwyr a pherchnogion busnes)

Pam ei fod o bwys, pryd sydd ei angen, a phwy sydd ei angen?

Dyma gyfle i chi ddarganfod sut y mae delio gyda lles yn rhagweithiol yn y gweithle yn gallu bod o fudd i chi, eich gweithwyr a’ch llinell isaf. Mae’r gweithdy hanner diwrnod heriol sy’n siŵr o ysbrydoli yn cynnig:

  • Cyflwyniad cyffredinol i les yn y gwaith
  • Syniadau ac adnoddau i ddatblygu eich lles yn y gweithle
  • Dwy sesiwn fer o'n cyfres o weithdai hyfforddi - wedi’u dewis ar y diwrnod gan ein cynrychiolwyr

Dewch i ddarganfod mwy am yr hyn y gall RCS ei gynnig i chi.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i ddod i’r digwyddiad hwn.

Archebwch le ar yr hyfforddiant hwn

Mwy o wybodaeth

Yn ôl i hyfforddiant a digwyddiadau