Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant i Arweinwyr Diogelu Nas Cynhelir

Lleoliad
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl
Dyddiad(au)
25/09/2019 (09:30-16:30)
Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant wedi’i dargedu at arweinwyr diogelu mewn Lleoliadau Addysg Gynnar a Dechrau'n Deg nas cynhelir. Bydd yn darparu trosolwg o weithdrefnau Diogelwch lleol a chenedlaethol gyda nifer o themâu yn ymwneud ag ecsbloetiaeth, ymddygiadau rhywiol niweidiol a thrais domestig yn erbyn merched.

Mae’r Awdurdod Lleol wedi nodi bod yr hyfforddiant yn hyfforddiant gorfodol, a rhaid i Reolwr/Arweinydd o bob Lleoliad Addysg Gynnar a Dechrau’n Deg fynychu un o'r diwrnodau.

Bydd lluniaeth ar gael ond NI ddarperir cinio.

Pwy all fynychu?

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer Rheolwyr/Arweinwyr ar draws Lleoliadau Addysg Gynnar Dechrau’n Deg Sir Ddinbych yn unig.

Sut i gymryd rhan

Does dim cost i’r lleoliad am yr hyfforddiant, ond bydd angen i chi archebu lle i fynychu’r digwyddiad.

Archebwch le ar Hyfforddiant i Arweinwyr Diogelu Nas Cynhelir 

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl. 

Darganfod sut i gyrraedd Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl

Parcio

Mae parcio ar gael yn Canolfan Oaktree neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Theatr y Pafiliwn y Rhyl

Dod o hyd i faes parcio arall