Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant i Arweinwyr Diogelu Nas Cynhelir

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
09/09/2019 (09:30-16:30)
Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant wedi’i dargedu at arweinwyr diogelu mewn Lleoliadau Addysg Gynnar a Dechrau'n Deg nas cynhelir. Bydd yn darparu trosolwg o weithdrefnau Diogelwch lleol a chenedlaethol gyda nifer o themâu yn ymwneud ag ecsbloetiaeth, ymddygiadau rhywiol niweidiol a thrais domestig yn erbyn merched.

Mae’r Awdurdod Lleol wedi nodi bod yr hyfforddiant yn hyfforddiant gorfodol, a rhaid i Reolwr/Arweinydd o bob Lleoliad Addysg Gynnar a Dechrau’n Deg fynychu un o'r diwrnodau.

Bydd lluniaeth ar gael ond NI ddarperir cinio..

Pwy all fynychu?

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer Rheolwyr/Arweinwyr ar draws Lleoliadau Addysg Gynnar Dechrau’n Deg Sir Ddinbych yn unig.

Sut i gymryd rhan

Does dim cost i’r lleoliad am yr hyfforddiant, ond bydd angen i chi archebu lle i fynychu’r digwyddiad.

Archebwch le ar Hyfforddiant i Arweinwyr Diogelu Nas Cynhelir 

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Adroddwch i’r dderbynfa ar ôl cyrraedd.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Mwy o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y tudalennau gwe canlynol.

Diogelu

Llywodraethwyr