Cyfarfodydd y Gymdeithas Llywodraethwyr a Deddf Cydraddoldeb: Deall eich Cyfrifoldebau

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
04/06/2020 (17:30-19:00)
Disgrifiad

Mae’r cyfarfod hwn ar gyfer Cyfarfodydd y Gymdeithas Llywodraethwyr a Deddf Cydraddoldeb: Deall eich Cyfrifoldebau.

Pwy all fynychu?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer Llywodraethwyr Ysgolion Sir Ddinbych yn unig.

Sut i gymryd rhan 

Mae’r sesiynau hyfforddi yn rhad ac am ddim i fynychu, ond mae’n rhaid archebu lle.

Sicrhau lle yn nigwyddiad neu gyfarfod hyfforddiant llywodraethwyr

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Rhagor o wybodaeth

Darganfyddwch fwy am lywodraethwyr ysgolion Sir Ddinbych