Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Cyfryngu (prynhawn)

Lleoliad
County Hall - Ruthin
Dyddiad(au)
09/12/2019 (13:00-15:30)
Disgrifiad

Dyma ddigwyddiad i ddarparu hyfforddiant cyfryngu lefel isel a datrys gwrthdaro i gefnogi’r symudiad tuag at weithredu Deddf a Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg.

Pwy all fynychu?

Dyma ddigwyddiad i Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol, Uwch Arweinwyr a Phenaethiaid Ysgolion Sir Ddinbych yn unig.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i fynychu'r digwyddiad hwn.

Archebwch le i’r hyfforddiant cyfryngu ar lein

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Adroddwch i’r dderbynfa ar ôl cyrraedd.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Mwy o wybodaeth

Darganfod rhagor am Anghenion Dysgu Ychwanegol