Digwyddiad Busnes: Hysbysebu ar Facebook

Lleoliad
Nova Prestatyn LL19 7EY
Dyddiad(au)
01/11/2018 (09:00-12:00)
Disgrifiad

Cwmpas

I fusnesau bach sy’n defnyddio Facebook ar hyn o bryd ac sydd eisiau talu i ddefnyddio platfform hysbysebu Facebook.  Helpu busnesau i ddatblygu strategaeth hysbysebu ar Facebook sy’n ymwneud â’u hamcanion marchnata busnes.

Cynnwys

 • Egwyddorion o beth sy’n gwneud hysbyseb dda
 • Gosod rheolwr hysbysebion
 • Gwrthrychau hysbysebu gwahanol a’r mathau o hysbysebion a gefnogir
 • Dull wedi’i dargedu, gan nodi’r gynulleidfa
 • Lleoliad, meysydd gwahanol Facebook a thu hwnt
 • Cyllidebau a rhaglenni
 • Fformatau hysbysebion – creu’r hysbyseb
 • Defnyddio ‘insights’ i fonitro a gwerthuso perfformiad hysbysebion
 • Cipolwg ar ‘pixel’ Facebook, ac ail-dargedu defnyddwyr
 • Strategaeth Hysbysebu ar Facebook
 • Gosod amcanion ar gyfer y dyfodol

 Book a place