Digwyddiad Busnes: Instagram – Cyflwyniad

Lleoliad
Coleg Llysfasi Ffordd Rhuthun Llysfasi LL15 2LB
Dyddiad(au)
06/11/2018 (09:00-12:00)
Disgrifiad

Cwmpas

Cyflwyno busnesau bach i’r manteision y gall Instagram eu cynnig i’w busnes, a gwneud busnesau yn ymwybodol o’r gwahanol resymau ac amcanion o ran defnyddio Instagram fel llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

Cynnwys

 Pam defnyddio Instagram ar gyfer busnes

  • Jargon Instagram
  • Gosod neu adolygu proffil busnes, disgrifiad busnes, dolenni proffil, esthetig Instagram
  • Anomateg Instagram - taith dywys o Instagram
  • Sut i bostio a’r mathau o bostiau
  • Sut a phwy i'w dilyn, edrych ar ‘chwilio’ a ‘darganfod’
  • Straeon ac uchafbwyntiau stori
  • Creu cynnwys i Instagram
  • Gosod amcanion Instagram

 Archebwch le