Hyfforddiant addysg: Gweithdy a Lansio Polisi Hunaniaeth Rhywedd

Lleoliad
Neuadd y Dref Dinbych
Dyddiad(au)
13/11/2018 (09:00-12:00)
Disgrifiad

Trefnwyd y digwyddiad hwn i lansio'r polisi Hunaniaeth Rhywedd newydd i gefnogi ysgolion Sir Ddinbych. Bydd hefyd yn cynnwys gweithdy ymwybyddiaeth.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu polisi/canllaw er mwyn cefnogi ysgolion wrth weithio gyda disgyblion sy’n cwestiynu eu hunaniaeth o ran rhywedd. Er ein bod yn deall gofynion gwaith presennol, teimlwn y byddai'ch ysgol yn elwa o fynychu'r gweithdai. 

Pwy gaiff fynychu?

  • Penaethiaid
  • Cadeiryddion Llywodraethwyr
  • Swyddogion/Llywodraethwyr Amddiffyn Plant
  • CydlynwyrADY
  • unrhyw aelod o staff ysgol
  • Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
  • Phartneriaid Addysg

Nodwch fod y gweithdai hyn ar gael i staff sy’n gweithio gyda disgyblion oed cynradd ac uwchradd yn ysgolion Sir Ddinbych.

Sut i gymryd rhan

You can send any number of representatives to the workshops. Each person will need to book a place to attend this event.

Cofrestru ar gyfer y Gweithdy a Lansio Polisi Hunaniaeth Rhywedd

Yn lle?

Bydd y digwyddiad hon yn Neuadd y Dref Dinbych

Sut i gyrraedd Neuadd y Dref Dinbych

Parcio

Y meysydd parcio agosaf yw:

Lôn Crown

Ward y Ffatri

Dod o hyd i faes parcio arall y cyngor