Hyfforddiant addysg: Gweithdy Rhybuddion Cosb Benodedig

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
16/11/2018 (09:00-11:30)
Disgrifiad

Rydym yn cynnal gweithdy ar gyfer aelodau newydd a phresennol o staff yr ysgol sy’n prosesu Rhybuddion Cosb Benodedig. Bydd y gweithdai o gymorth os ydych chi'n newydd i Rybuddion Cosb Benodedig neu os hoffech ddiweddaru eich gwybodaeth.

Bydd hwn yn gyfle i holi cwestiynau a gweld sut mae’r broses yn gweithio.

Pwy gaiff fynychu?

Rhaid i Staff Ysgolion Cynradd ac Uwchradd sy’n prosesu rhybuddion cosb benodedig fynychu gweithdy rhybuddion cosb benodedig.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i fynychu’r gweithdy hwn.

Archebu lle mewn gweithdy rhybuddion cosb benodedig

Yn lle?

Cynhelir yr hyfforddiant yn Neuadd Y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Rhagor o wybodaeth

Darganfyddwch fwy am bresenoldeb a rhybuddion cosb benodedig