Hyfforddiant Addysg: Hyfforddiant Athrawon Newydd Gymhwyso

Lleoliad
Coleg Cambria Llysfasi
Dyddiad(au)
07/11/2018 (09:00-16:30)
Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer unrhyw Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) sy’n gweithio yn eich ysgol. Mae hyn yn cynnwys athrawon llanw tymor byr. Mae’n ofyniad statudol bod bob ANG yn derbyn hyfforddiant yn ystod eu blwyddyn gyflwyno.

Mae gan yr ysgol gyfrifoldeb statudol dros unrhyw Athro Newydd Gymhwyso llanw tra eu bod yn gweithio yn yr ysgol. 

Bydd lluniaeth ar gael.

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer pob ANG sy’n gweithio fel athro/athrawes yn ysgolion Sir Ddinbych.

Sut i gymryd rhan

Rhaid i chi fynychu rhan un o'r hyfforddiant ANG ar 19.9.18 a rhan dau ar 7.11.1812.

Bydd angen i chi archebu lle i fynd ar yr hyfforddiant hwn.

Archebu lle ar yr hyfforddiant hwn

Yn lle?

Cynhelir yr hyfforddiant yng Ngholeg Cambria, Llysfasi, Rhuthun yn ystafell AGO3/AGO4.

Darganfod sut i ddod o hyn i Goleg Cambria, Llysfasi

Parcio

Mae parcio am ddim yn y Coleg