Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Diogelu Gorfodol ar gyfer Arweinwyr Diogelu dynodedig mewn ysgolion

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
22/11/2018 (09:00-15:15)
Disgrifiad
Ni chaniateir i unrhyw un fynychu unrhyw o’r sesiynau hyfforddiant heb archebu lle gan fod y digwyddiadau yn gyfyngedig i 20 lle ar gyfer pob digwyddiad.

Mae’r hyfforddiant hwn wedi'i dargedu ar gyfer arweinwyr diogelu dynodedig mewn ysgolion, mae'r hyfforddiant yn rhoi diweddariad ar y polisïau ac arferion gweithredol yn Sir Ddinbych ac yn sefydlu cysylltiadau â pholisïau cenedlaethol yng Nghymru. Bydd Arweinwyr Diogelu Dynodedig yn gweithio ar gwblhau adroddiadau cynhadledd (tasg gweithdy) a chyfrifoldebau ysgolion mewn monitro a chyflawni asesiadau risg ar safle'r ysgol.

Bydd lluniaeth ar gael ond ni fydd cinio wedi’i ddarparu. 

Dyma ddigwyddiad hyfforddiant gorfodol gan yr awdurdod lleol, rhaid i arweinwyr diogelu o'r holl ysgolion fynychu un o’r dyddiadau y cynigir trwy'r weithdrefn archebu lle isod:

  • Dydd Gwener 28 Medi - Llawn
  • Dydd Mercher 10 Hydref - Llawn
  • Dydd Mawrth 16 Hydref - Llawn
  • Dydd Gwener 26 Hydref
  • Dydd Gwener 9 Tachwedd - Llawn
  • Dydd Llun 12 Tachwedd - Llawn
  • Dydd Iau 22 Tachwedd - Llawn
  • Dydd Llun 4 Chwefror 2019 (Sesiwn ychwanegol)

Pwy gaiff fynychu?

Dim ond arweinwyr diogelu o Ysgolion Sir Ddinbych all fynychu’r hyfforddiant hwn.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i ddod i’r digwyddiad hwn.

Mae hefyd yn costio £65.00 y pen i gwblhau’r cwrs.

Archebu lle yn yr hyfforddiant hwn

Yn lle?

Cynhelir yr hyfforddiant yn Neuadd Y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall