Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant llwybr atal hunan-niwed a hunanladdiad rhan 2

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
29/11/2018 (09:00-12:30)
Disgrifiad

Mae’r cwrs hyfforddiant hwn i staff bugeiliol ysgol uwchradd a nodwyd fel rhan o dîm fydd yn delio gydag Atal Hunan-niwed a Hunanladdiad yn eu hysgolion.  

Mae dwy ran i’r cwrs hwn fyddwch angen ei fynychu i gwblhau’r hyfforddiant;

  • Rhan 1: Dydd Iau 18 Hydref (Neuadd y Sir, Rhuthun)
  • Rhan 2: Dydd Iau 29 Tachwedd (Neuadd y Sir, Rhuthun)

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r hyfforddiant hwn i staff bugeiliol ysgol uwchradd sydd heb dderbyn yr hyfforddiant hwn o’r blaen, neu sy’n dymuno diweddaru eu gwybodaeth.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i ddod i’r digwyddiad hwn.

Archebu lle yn yr hyfforddiant hwn

Yn lle?

Cynhelir yr hyfforddiant yn Neuadd Y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall