Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Diogelu Aftathought

Lleoliad
Ysgol Uwchradd Dinbych
Dyddiad(au)
06/11/2019 (18:00-20:00)
Disgrifiad

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi trosolwg ymarferol i leoliadau ac athrawon 10% o ddiogelu ac amddiffyn plant trwy chwarae rôl. Dyma’r drydedd flwyddyn y mae Sir Ddinbych wedi darparu'r hyfforddiant datblygu proffesiynol hwn, sydd wedi derbyn croeso mawr hyd yma.

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer arweinwyr/staff lleoliadau blynyddoedd cynnar, staff addysgu 10% a phenaethiaid sy’n monitro yn Sir Ddinbych.

Sut i gymryd rhan

Bydd arnoch chi angen archebu lle i ddod i’r digwyddiad hwn.

Archebu lle yn yr hyfforddiant hwn

Yn lle?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Ysgol Uwchradd Dinbych.

Sut i gyrraedd Ysgol Uwchradd Dinbych

Parcio

Mae llefydd parcio ar gael yn Ysgol Uwchradd Dinbych a Chanolfan Hamdden Dinbych.

Dod o hyd i faes parcio