Gwobrwyon Chwaraeon

Mae enwebu ar gyfer Gwobrau Chwaraeon y flwyddyn yma wedi darfod

Diolch am gymryd rhan a phob lwc i bawb sydd wedi cael eu henwebu!

Mae ein Gwobrau Chwaraeon yn cydnabod llwyddiannau a chyfraniadau timau ac unigolion. 

Gwobrau Chwaraeon 2017

Wedi’u noddi gan Wasanaethau Hamdden Alliance

Sefydlwyd Alliance Leisure Services Ltd i ddiwallu anghenion datblygu marchnad y sector gyhoeddus ac Ymddiriedaeth Hamdden. Maent yn cynorthwyo’r Awdurdodau Lleol a’r Ymddiriedolaethau sydd eisiau gwella'r nwyddau hamdden y maent yn eu cynnig. Canfod mwy am Wasanaethau Hamdden Alliance.

Bydd seremoni Gwobrau Chwaraeon 2017 yn cael ei chynnal ar 9 Tachwedd ym Mhafiliwn Llangollen.

O’r enillwyr o'r y categorïau isod, bydd unigolyn neu dîm yn cael ei ddewis ar sail ei lwyddiannau neu ei gyfraniad sylweddol i chwaraeon a bydd yn cynrychioli Sir Ddinbych am flwyddyn fel Llysgennad Chwaraeon Cymunedol. 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau oedd 21 Gorffennaf.

Perfformiwr Chwaraeon

Wedi noddi gan Grŵp Llandrillo Menai

Chwaraewr chwaraeon 16 oed neu hŷn ar 31ain Rhagfyr 2015 sydd wedi cystadlu dros glwb naill ai oddi mewn neu oddi allan i’r sir ac wedi dangos rhagoriaeth yn eu camp/au.  

Perfformiwr Chwaraeon Iau

Chwaraewr chwaraeon 15 oed neu iau ar 31ain Rhagfyr 2015 sydd wedi cystadlu dros glwb naill ai oddi mewn neu oddi allan i’r sir ac wedi dangos rhagoriaeth yn eu camp/au.  

Hyfforddwr y flwyddyn

Wedi’u noddi gan Prifysgol Glyndwr

Hyfforddwr sydd wedi rhagori yn un neu yn nau ddyhead Chwaraeon Cymru i ‘Bob plentyn fod wedi gwirioni am chwaraeon am oes’ trwy wella cyfranogiad yn eu camp/au neu wella perfformiad eu tîm/perfformiwr i helpu i greu ‘cenedl o bencampwyr’. 

Tîm/Clwb y flwyddyn

Wedi'u noddi gan Technogym

Tîm yn seiliedig yn yr ysgol neu'r gymuned neu glwb yn Sir Ddinbych lle mae’r aelodau wedi cyfrannu at lwyddiannau eithriadol.  

Gwirfoddolwr y flwyddyn

Rhywun sy’n byw yn Sir Ddinbych neu rywun sydd â chyswllt â chlwb yn Sir Ddinbych sydd, fel gwirfoddolwr, wedi gwneud cyfraniad nodedig at eu clwb, eu mudiad neu’u hysgol yn y flwyddyn. 

Gwobr Chwaraeon Anabledd

Wedi'u noddi gan Wasanaethau Plant a Theuluoedd

Perfformiwr chwaraeon, gwirfoddolwr neu hyfforddwr yn Sir Ddinbych gydag anabledd dysgu a/neu anabledd corfforol sydd wedi rhagori yn eu camp/au. Neu am gyfraniad nodedig at chwaraeon anabledd yn Sir Ddinbych o fewn y dyddiadau.  

Gwobr Ysbrydoliaeth Ifanc

Person ifanc ysbrydoledig 25 oed neu iau ar yr 31ain Rhagfyr 2012 sydd wedi cyfrannu trwy’r ysgol, y gymuned neu’r ddau i helpu i ddatblygu cyfleoedd chwaraeon yn Sir Ddinbych.  

Gwobr Cyflawniad Oes

Unigolyn sydd wedi gwella’r amgylchedd chwaraeon ar draws Sir Ddinbych yn ddramatig am gyfnod parhaus o 15 mlynedd neu fwy. Neu rywun sy’n byw yn Sir Ddinbych sydd wedi bod yn ymroddedig ac yn ymroddgar i wella chwaraeon mewn unrhyw gyd-destun dros yr un cyfnod o amser neu fwy.

Gwobr Chwaraeon yn Ysgol

Wedi'u noddi gan Cyfoethogi Sir Ddinbych

Ysgol sy’n gallu darparu enghreifftiau o arfer da o ran prosiectau neu fentrau chwaraeon sydd wedi codi proffil chwaraeon yn eu hysgol, neu y gellir ei gweld yn arwain y sector gyda golwg ar ffigurau cyfranogi a/neu ragoriaeth yn y gamp. 

Noddwyr

Mae ein Gwobrau Chwaraeon yn derbyn cryn dipyn o sylw gan y wasg cyn ac ar ôl y seremoni wobrwyo. Canfyddwch sut gall eich cwmni chi fanteisio drwy lawrlwytho pecyn noddi.

Os oes gan eich cwmni ddiddordeb mewn noddi gwobr, gallwch gyflwyno ymholiad noddi a byddwn yn cysylltu â chi i drafod ymhellach.

Cyflwyno ymholiad noddi ar-lein

Enillwyr y Gwobrwyon Chwaraeon

2016

Perfformiwr Chwaraeon Iau

Mia Roberts

Chwaraeon Gwobr Ysgolion

Ysgol Bodnant

Ysbrydoliaeth Ifanc y Flwyddyn

Harri Jones

Gwobr Anabledd

Inferno Dance

Perfformiwr Chwaraeon

Dayle Longford

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Delyth Jones

Tîm y Flwyddyn

Ruthin Tri-stars

Hyfforddwr y Flwyddyn

Darryl Jones

Cyflawniad Oes

Jack Baker

Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2016

Delyth Jones

Gweld lluniau o Wobrau Chwaraeon 2016

2015

Perfformiwr Chwaraeon Iau

Layna Beattie

Chwaraeon Gwobr Ysgolion

Ysgol Clawdd Offa

Ysbrydoliaeth Ifanc y Flwyddyn

Jordan Worthington

Gwobr Anabledd

Kevin Woolmore

Perfformiwr Chwaraeon

Tesni Evans

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Robert Cunnah

Tîm y Flwyddyn

Prestatyn Girls Under 16

Hyfforddwr y Flwyddyn

Andrew Evans

Cyflawniad Oes

Gerald Hays

Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2015

Robert Cunnah

Gweld lluniau o Wobrau Chwaraeon 2015

2014

 Perfformiwr Chwaraeon Iau

Layna Beattie         
 

Chwaraeon Gwobr Ysgolion 

Ysgol Hiraddug
 

 Ysbrydoliaeth Ifanc y Flwyddyn

Niall McGuinness
 

Gwobr Anabledd

AJ Pingram
 

Perfformiwr Chwaraeon

Harry Wilson
 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Trevor Dutton
 

 Tîm y Flwyddyn

Tîm Pel-Droed Tref Dinbych
 

Hyfforddwr y Flwyddyn

Anthony Middleton
 

 Cyflawniad Oes

Gareth Hughes
 

Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2014

AJ Pingram
 
 
 
2013

 Perfformiwr Chwaraeon Iau

Olivia Fuller 
 

Chwaraeon Gwobr Ysgolion 

Ysgol Uwchradd Prestatyn
 

 Ysbrydoliaeth Ifanc y Flwyddyn

Michael Kitchen 
 

Gwobr Anabledd

Emily Noden 
 

Perfformiwr Chwaraeon

James Roberts 
 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Sophie Vaughan 
 

 Tîm y Flwyddyn

Prestatyn FC
 

Hyfforddwr y Flwyddyn

Roydon Healy 
 

 Cyflawniad Oes

Jeff Jenkins 
 

Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2013

Prestatyn FC
 
 
 
2012

 Perfformiwr Chwaraeon Iau

Dylan Kerfoot-Robson
 

 Gwobr Arwr Di-glod

Iris Thomas
 

 Gwobr Ysbrydoliaeth Ifanc

Jake Jones
 

Gwobr Chwaraeon Anabledd

Aaron Evans
 

Perfformiwr Chwaraeon

Nathan Jones
 

Gwirfoddolwr y flwyddyn

Mike Hayes
 

 Tîm y flwyddyn

Rhyl Netball Club
 

Hyfforddwr y flwyddyn

Ian Evans
 

 Gwobr cyflawniad oes

Bruce Carlyle
 

 Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2012

Aaron Evans