Gwobr Chwaraeon Anabledd

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Mae'n ofynnol llenwi pob adran wedi’i marcio â * i lenwi'r ffurflen hon.
  • Eich manylion
  • Gwobr Chwaraeon Anabledd
    Cofiwch, mae’r wobr hon ar gyfer perfformiwr, gwirfoddolwr neu hyfforddwr chwaraeon gydag anabledd dysgu a/neu anabledd corfforol, a rhaid iddynt fod wedi eu lleoli o fewn Sir Ddinbych.
  • Pa rôl/rolau maent yn berfformio?
  • Ers faint maent wedi bod yn y swydd hon?