Gwobr cyflawniad oes

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Mae'n ofynnol llenwi pob adran wedi’i marcio â * i lenwi'r ffurflen hon.
  • Eich manylion
  • Gwobr Cyflawniad Oes
    Cofiwch, mae’n rhaid i’r sawl rydych chi’n enwebu fod wedi cyfrannu at wella chwaraeon am o leiaf pymtheg mlynedd ac yn byw neu’n gysylltiedig â chlwb yn Sir Ddinbych.