Perfformiwr Chwaraeon Iau

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Mae'n ofynnol llenwi pob adran wedi’i marcio â * i lenwi'r ffurflen hon.
  • Eich manylion
  • Perfformiwr chwaraeon iau
    Cofiwch, mae’n rhaid i chi enwebu rhywun sy’n 15 oed neu iau ar 31 Rhagfyr 2018 ac sy’n byw neu wedi cofrestru â chlwb yn Sir Ddinbych.