Ein hachubwyr Bywyd

Mynd i’r traeth? Rydych mewn dwylo diogel. Yn weithredol ers dros 40 o flynyddoedd ac wedi achub cannoedd o fywydau, mae Sir Ddinbych yn falch o’u Gwasanaeth Achubwyr Bywyd ar y traeth.

Mae achubwyr bywyd cymwys yn weithredol ar draethau'r Rhyl a Phrestatyn gan roi cyngor diogelwch ac ymateb i ddigwyddiadau gydol y tymor. 

Digwyddiadau y gallwn roi cymorth i chi 

  • Pobl sydd ar goll 
  • Eitemau chwyth yn mynd allan i’r môr 
  • Unigolion yn sownd ar grwyn cerrig 
  • Unigolion sydd angen sylw meddygol 
  • Materion gyda mwd 
  • Unigolion yn sownd ar fanc tywod 
  • Nofwyr mewn trafferthion

Os ydych yn gweld rhywun mewn trafferth, rhowch wybod i’r achubwyr bywyd.

Os nad ydych yn gallu gweld achubwr bywyd, neu ar gyfer argyfyngau eraill, dylech ffonio 999 a gofyn am Wyliwr y Glannau neu wasanaeth brys arall.

Amseroedd gweithredol achubwyr bywyd traeth

Mae ein hachubwyr bywyd ar ddyletswydd yn ystod yr amseroedd canlynol;

27 Mai – 4 Mehefin 7 diwrnod yr wythnos 10am tan 6:00pm
10 Mehefin – 25 Mehefin Dim ond penwythnosau 10am tan 6:00pm
1 Gorffennaf – 3 Medi 7 diwrnod yr wythnos 10am tan 6:00pm

Yr amseroedd uchod yw'r oriau craidd, ond efallai y byddent yn cael eu hymestyn gan y swyddog â gofal yn dibynnu ar y tywydd a'r llanw

Mae’r achubwyr bywyd wedi eu lleoli yn ein hardaloedd ymdrochi ond weithiau byddent yn patrolio ardaloedd eraill. Yr ardaloedd ymdrochi ag achubwyr bywyd yw; 

Cyngor Diogelwch

Mae ein baneri yn nodi os yw’n ddiogel mynd i nofio neu os yw’n beryglus.

Baner coch a melyn

Mae’r faner goch a melyn yn nodi ardal gydag achubwyr bywyd. Rydym yn annog unigolion i nofio rhwng y baneri mewn parthau gydag achubwyr bywyd.

Baneri du a gwyn

Mae'r baneri hyn yn nodi ardaloedd sy'n cael eu defnyddio gan gychod a jet sgis. Peidiwch â nofio yn y rhannau hyn.

Baner Goch

Mae’r faner goch yn golygu perygl. Peidiwch â mynd i’r dŵr os yw’r faner hon i'w gweld.

Hosan Wynt Oren

Mae Hosan Wynt Oren yn dangos cyfeiriad a chryfder y gwynt. Peidiwch â defnyddio eitemau chwyth os yw’r hosan yn pwyntio tuag at y môr.

Gallwch ddysgu mwy am ddiogelwch ar y traeth trwy ddarllen ein taflen ddiogelwch