Llyfrgell Rhuthun

Stryd y Llys
Rhuthun
LL15 1DS

Oriau agor

 

 Dydd Llun  9.30am - 5pm 
 Dydd Mawrth  9.30am - 7pm
 Dydd Mercher  9.30am - 1pm
 Dydd Iau  9.30am - 5pm
 Dydd Gwener  9.30am - 5pm
 Dydd Sadwrn  9.30am - 12.30pm

Cysylltu â ni

 

Gweithgareddau

 • Dechrau Da
 • Cylch darllen Llyfrgell Rhuthun:  2il Dydd Mercher y mis, 7.30pm 
 • Cylch darllen Llyfrgell Rhuthun ( cyfrwng Cymraeg):  3ydd Dydd Mawrth y mis, 2pm 
 • Cylch darllen y dysgwyr: Dydd Llun olaf y mis am 3.00pm
 • Llyfr a llymed (grŵp darllen cyfrwng Cymraeg):  Dydd Llun olaf y mis, bob yn ail fis, 8pm
    

Cyfleusterau

 • Cyrchiad cyhoeddus am ddim i’r rhyngrwyd
 • Ffacs a llungopïwr 
 • Argraffu
 • Ramp
 • Toiled hygyrch
 • Lifft
 • Gweithfan gyfrifiadur cyrchiad cyffredinol

Parcio

Dyma'r maes parcio agosaf:

Maes parcio Lôn Dogfael