Cyfrifiaduron a chyrchiad i'r rhyngrwyd

Mae yna gyfrifiaduron gyda chyrchiad am ddim i’r rhyngrwyd ym mhob un o lyfrgelloedd Sir Ddinbych, a gellir eu defnyddio am ddim. Mae yna gyrchiad WiFi am ddim yn Llyfrgell y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatyn, Llyfrgell Dinbych, Llyfrgell Rhuthun, Llyfrgell Llangollen a Llyfrgell Corwen – bydd arnoch angen eich rhif aelodaeth llyfrgell i gyrchu’r WiFi.

Pwy all ddefnyddio’r cyfrifiaduron?

Aelodau’r llyfrgell sy’n cael defnyddio’r cyfrifiaduron. Os nad ydych chi’n aelod o’r llyfrgell, gallwch ymuno’n sydyn ac am ddim ar-lein

Os ydych chi dan 11 oed, bydd angen i chi fod ag oedolyn efo chi. Os ydych chi rhwng 11 a 14 bydd arnoch angen caniatâd gan riant neu ofalwr. Bydd y staff yn y llyfrgell yn gallu rhoi ffurflen i chi ar er mwyn i’ch rhiant neu eich gofalwr ei llofnodi.

Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron i bori’r rhyngrwyd ac anfon e-byst, yn ogystal â chreu dogfennau Word a thaenlenni.

Am ba hyd y gallaf i ddefnyddio’r cyfrifiaduron?

Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron am awr ar y tro. Os bydd cyfrifiaduron ar gael, gellir ymestyn eich sesiwn. Ar adegau prysur, fel ar ôl ysgol, efallai y caiff sesiynau eu cyfyngu i 30 munud. Mae hyn i wneud yn siŵr fod pawb yn cael cyfle teg i ddefnyddio’r cyfrifiaduron.  Bydd y cyfrifiaduron yn diffodd yn awtomatig 15 munud cyn bod y llyfrgell yn cau.

Gallwch archebu cyfrifiadur hyd at wythnos ymlaen llaw. Gallwch archebu am awr ar y tro. I archebu, ffoniwch eich llyfrgell leol. Fe ofynnir i chi am eich rhif aelodaeth, felly gofalwch fod eich cerdyn llyfrgell wrth law.

Allaf i brintio?

Gallwch brintio mewn lliw ac mewn du a gwyn, am dâl bychan.

Bydd staff yn y llyfrgell yn gallu dangos i chi sut i ddewis maint y papur, a pha un ai i brintio mewn lliw neu ddu a gwyn.

Hyfforddiant digidol

Gyda thiwtorialau hyfforddiant ar-lein yn rhad ac am ddim gan Atomic Training, gallwch ddysgu sut i yrru e-bost, creu dogfennau a thaenlenni, lawrlwytho cerddoriaeth a lluniau, defnyddio llechen neu ffôn glyfar, neu greu blog.

Gallwch ddysgu ddefnyddio meddalwedd a gwefannau gan gynnwys:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Outlook
 • Facebook
 • Twitter
 • Adobe Photoshop
 • iPad / iPod Touch
 • iTunes
 • Gmail
 • Wordpress
I ddechrau, ewch i Atomic Training.