Digwyddiadau Dechrau Da

Amser Rhigwm Dechrau Da

Mae Amser Rhigwm Dechrau Da i blant 0-3 oed yn cynnwys caneuon, rhigymau, rhythm a symudiad, yn Gymraeg a Saesneg, i wneud llyfrau’n hwyl i fabanod a phlant. Mae Amser Rhigwm yn gyfle hefyd i chwarae gemau a rhannu llyfrau a theganau newydd.

Llyfrgell Rhuthun Dydd Llun (tymor ysgol yn unig) 9.30am & 11.00am
Llyfrgell Llanelwy Dydd Llun (tymor ysgol yn unig) 2.00pm
Llyfrgell Dinbych Dydd Mercher (tymor ysgol yn unig) 9.30am & 11.00am 
Llyfrgell Llangollen Dydd Mercher (tymor ysgol yn unig) 10.00am
Llyfrgell Y Rhyl
Dydd Mawrth (tymor ysgol yn unig)
(teuluoedd Dechrau Deg yn unig)
9.30am
  Dydd Mawrth (tymor ysgol yn unig) 1.30pm
  Dydd Iau (tymor ysgol yn unig) 9.30am & 10.45am