Ein gwelediaeth ar gyfer llyfrgelloedd

Ein gweledigaeth yw i lyfrgelloedd fwyhau eu cyfraniad i gymunedau gwydn, ac mae buddsoddiad parhaus Cyngor Sir Ddinbych mewn adeiladau llyfrgell, yn ogystal â buddsoddiadau cynyddol o’r gymuned (ee trwy gyfraniadau ariannol cynghorau tref) yn creu seiliau cadarn i hyn ddod yn realiti. Er mwyn symud yn nes at ein gweledigaeth, rhaid i ni rwan ymsefydlu dulliau gweithio newydd, adolygu sut rydyn yn adrodd ar ein perfformiad, proffesiynoli ac adfywio’r gweithlu, cynyddu ymwneud uniongyrchol cymunedau (ee trwy gyfleoedd gwirfoddoli), gwella sut byddwn yn marchnata a hyrwyddo llyfrgelloedd, ac ymestyn gweithio rhanbarthol er mwyn cael y gorau o’n adnoddau. Trwy fuddsoddi yr amser a’r ymdrech yn y gweithgareddau hyn, byddwn yn creu canolbwyntiau cymunedol fydd yn guriad calon cymunedau sy’n amrywio’n ddiwylliannol ac sy’n wydn ar draws y Sir.