Gwneud cais am PIN (aelodau presennol y llyfrgell)

I gael eich rhif adnabod personol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi’r ffurflen isod. Yna anfonir eich rhif adnabod personol i’ch cyfeiriad cartref. Wedyn byddwch yn medru defnyddio’r gwasanaethau gwybodaeth ar-lein. Os ydych chi wedi newid cyfeiriad yn ddiweddar a heb ein hysbysu am hynny, galwch heibio eich llyfrgell leol.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion