Gwybodaeth am ganser gan Macmillan

Mae Cymorth Canser Macmillan yn darparu gwybodaeth am ddim, o ansawdd am ganser a chyflyrau hir dymor yn llyfrgell Corwen.

Mae gennym amrywiaeth o wybodeth am lawer o bethau sy'n gysylltiedig â chanser, y gallwch ddarllen yn y llyfrgell neu fynd ag ef adref gyda chi.  Mae taflenni ar gael o'r ardal gwybodaeth Macmillan, ac mae gennym lyfrau sydd ar gael i aelodau o'r llyfrgell eu benthyg hefyd.

Mae sesiynau galw i mewn un-i-un ar gael, lle gallwch siarad â rhywun a chael help i ddod o hyd i wybodaeth a'i deall.  Cynhelir y sesiynau hyn ar ddydd Iau rhwng 10am - 12.30pm.

Gallwn hefyd roi manylion am waasanaethau a grwpiau cefnogi lleol eraill a all eich helpu.

Cyngor a chefnogaeth ar-lein.