Lawrlwythiadau digidol

Os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell, gallwch chi lawrlwytho fersiynau digidol o lyfrau, llyfrau llafar a chylchgronnau.  Cliciwch ar y penawdau isod i gael gwybod mwy:

E-lyfrau

Fersiynau electronig o lyfrau print ydi e-lyfrau. Gallwch eu lawrlwytho a'u darllen ar gyfrifiadur tabled, darllenydd e-lyfrau, cyfrifiadur personol, ac ar y rhan fwyaf o ffonau deallus.

Nid yw pob llyfr ar gael mewn fformat e-lyfr, ond mae'r nifer yn cynyddu drwy'r amser, felly gwiriwch y wefan i e-Lyfrau i Gymru yn aml i weld teitlau newydd.

Sut mae lawrlwytho e-lyfr?

Gallwch ddefnyddio dau wahanol wefan i chwilio am a benthyg e-lyfrau:

BorrowBox

Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr (a 10 e-lyfr llafar) ar y tro, am 21 diwrnod. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael.

Y ffordd gorau i ddarllen eich e-lyfr yw i lawrlwytho’r app Borrowbox am ddim ar gyfer eich ffon symudol neu lechen o’r iTunes Appstore neu Google Play store – a gallwch ddarllen wrth fynd! Byddwch angen rhif eich cerdyn llyfrgell i greu eich cyfrif. Os nad ydych yn aelod yn barod, gallwch ymuno’n sydyn ac yn rhwydd ar-lein.

E-lyfrau llafar

Mae e-lyfrau llafar yn llyfrau sain y gallwch eu lawrlwytho a gwrando arnynt ar eich cyfrifiadur personol, Mac neu amrywiaeth o ddyfeisiau cludadwy.

Sut mae lawrlwytho e-lyfrau llafar?

Gallwch ddefnyddio ddau wahanol wefan i chwilio am a benthyg e-lyfrau:

Borrowbox

Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr llafar (a 10 e-lyfr) ar y tro, am 21 diwrnod. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael.

Y ffordd gorau i ddarllen eich e-lyfr llafar yw i lawrlwytho’r app Borrowbox am ddim ar gyfer eich ffon symudol neu lechen o’r iTunes Appstore neu Google Play store – a gallwch wrando wrth fynd! Byddwch angen rhif eich cerdyn llyfrgell i greu eich cyfrif. Os nad ydych yn aelod yn barod, gallwch ymuno’n sydyn ac yn rhwydd ar-lein.

RBdigital

Bydd angen i chi gofrestru a chreu cyfrif gan ddefnyddio manylion eich cerdyn llyfrgell. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael. Bydd angen i chi hefyd lawrlwytho'r ap ar eich dyfais. Gallwch fenthyg e-lyfrau llafar am hyd at dair wythnos ar y tro, a gallwch eu dychwelyd yn fuan neu eu hadnewyddu os oes angen.

E-gronnau
Fersiynau digidol o gylchgronnau yw e-gronnau. Gallwch eu lawrlwytho a'u darllen ar gyfrifiaadur tabled, darllenydd e-lyfrau, cyfrifiadur personol, ac ar y rhan fwyaf o ffonau deallus.

Sut mae lawrlwytho e-grawn?
Ewch i wefan e-gronnau Cymru i chwilio am a lawrlwytho'r e-gronnau yr hoffech eu darllen.  Mae 260 teitl i ddewis ohonynt (teitlau Saesneg yn unig ar hyn o bryd).

Gallwch gael hyd at 100 o deitlau ar eich rhestr ddarllen a does dim cyfyngiad amser arnynt.  Mae ol-rhifynnau ers Hydref 2013 ar gael.  I ddarllen e-gronnau pan nad ydych ar-lein bydd angen i chi lawrlwytho'r ap RBdigital Magazines am ddim i'ch dyfais.
E-gomics

Fersiynau digidol o gomics a nofelau graffig yw e-gomics. Gallwch eu lawrlwytho a'u darllen ar gyfrifiadur tabled, darllenydd e-lyfrau, cyfrifiadur personol, ac ar y rhan fwyaf o ffonau deallus.

Sut mae lawrlwytho e-gomic?

Ewch i wefan e-gronnau Cymru i chwilio am a lawrlwytho'r e-gomic yr hoffech eu darllen.  

Gallwch gael hyd at 100 o deitlau ar eich rhestr ddarllen a does dim cyfyngiad amser arnynt.   I ddarllen e-gomics pan nad ydych ar-lein bydd angen i chi lawrlwytho'r ap RBdigital am ddim i'ch dyfais.

Mae’n rhaid i chi fod yn aelod o’r llyfrgell i ddefnyddio’r gwasanaeth yma. Gallwch ymuno’n sydyn ac yn rhwydd ar-lein.