Strategaeth Llyfrgell 2019-22 (Drafft)

Strategaeth Llyfrgell 2019-22 (Drafft)

Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Ddinbych a'r hyn y mae'n bwriadu ei gyflawni yn y tair blynedd nesaf. Bydd hefyd yn dangos sut mae ein llyfrgelloedd yn cyfrannu at nodau a chynlluniau strategol lleol a chenedlaethol. Mae’n ddogfen drafft wrth iddo fydn trwy cyfes o ymgynghoriadau gyda chynghorwyr a’r cyhoedd.

Strategaeth Llyfrgell Sir Ddinbych 2019-22 drafft