Theory Test Pro

theory-test-pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig ar-lein o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys y cyfan o'r cwestiynau swyddogol, deunydd fideo ar ganfod perygl a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Mae’r holl ddeunydd wedi ei drwyddedu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) , y pobl sy’n gosod y profion.

Mae mynediad i Theory Test Pro yn rhad ac am ddim i drigolion sy’n galw mewn i unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych. Gall aelodau llyfrgell Sir Ddinbych hefyd ddefnyddio Theory Test Pro unrhywle le gyda’u cerdyn llyfrgell.

Sut i ddefnyddio Theory Test Pro

Y tro cyntaf, bydd angen i chi gofrestru gyda’ch enw, cyfeiriad ebost a chyfrinair. Nid oes angen talu. Bydd y wybodaeth yma yn galluogi Theory Test Pro i gofio eich sgôr yn y profion er mwyn i chi ddilyn eich cynnydd wrth ymarfer ar gyfer y prawf.

Os ydych yn ei ddefnyddio adref neu y tu allan i’r llyfrgell byddwch hefyd angen rhif eich cerdyn llyfrgell. Os nad ydych yn aelod o’r llyfrgell yn barod, gallwch ymuno yma.

Cliciwch yma i ddefnyddio Theory Test Pro