Ymuno â'r llyfrgell a derbyn eich PIN

I ymaelodi efo'r Llyfrgell a chael eich rhif adnabod personol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi'r ffurflen isod. Yna anfonir rhif aelodaeth a Rhif Adnabod Personol i'ch cyfeiriad cartref, a dylid cadw'r ddau rif yma'n ddiogel. Yna byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaethau ar-lein.Cynigir aelodaeth i drigolion Sir Ddinbych a’r dalgylch agos. Os ydych yn gweithio neu’n astudio yn Sir Ddinbych gallwch ddod yn aelod o’r llyfrgell drwy ymweld ag unrhyw un o'n llyfrgelloedd gydag un eitem yn dystiolaeth o pwy ydych chi.
  • Eich manylion
  • Grŵp oed
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.