Cyhoeddi enwau ymgeiswyr mewn dau isetholiad

Mae enwau’r ymgeiswyr ar gyfer isetholiad i ethol un cynghorydd cymuned ar gyfer Cyngor Cymuned Bryneglwys wedi’i gyhoeddi.

Yr ymgeiswyr fydd:

Nia Ann Roberts

Roy Sinclair.

 Bydd yr isetholiad yn cymryd lle ddydd Iau, Awst 2il, gyda’r orsaf bleidleisio yng Nghanolfan Gymunedol Bryneglwys.

 

Hefyd, mae enwau wedi’i gyhoeddi ar gyfer isetholiad yn ward Derwen y Rhyl, er mwyn ethol cynghorydd tref i fod yn aelod o Gyngor Tref y Rhyl.

Yr ymgeiswyr yno fydd:

Ian Mark Brown (Welsh Liberal Democrats)

Dawn Elizabeth Butters (Welsh Conservatives/ Ceidwadwyr Cymreig)

Sarah Louise Roberts (Welsh Labour/ Llafur Cymru).

Bydd yr etholiad yn cymryd lle ddydd Iau, Awst 2il gyda’r orsaf bleidleisio yn Ysgol Dewi Sant.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11ain Gorffennaf 2018