Sir Ddinbych yn helpu lleihau costau ar gyfer rhagor o arddwyr

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi lansio dewis talu â Debyd Uniongyrchol ar gyfer ei wasanaeth casglu gwastraff gerddi drwy danysgrifiad.

Boed yn adnewyddu tanysgrifiad presennol, neu’n cofrestru am y tro cyntaf, gall trigolion rŵan ddewis talu drwy un taliad debyd uniongyrchol blynyddol, yn ogystal â dulliau talu ar y we, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.

Mae lansio’r dewis talu drwy ddebyd uniongyrchol yn golygu y gall y Cyngor gynnig ei gyfraddau tanysgrifio isaf i drigolion nad ydynt yn gallu, neu sy’n well ganddynt beidio, defnyddio’r we.

Mae cost flynyddol casgliad gwastraff gardd bob pythefnos yn parhau i fod yn £22 (neu £34 ar gyfer y gwasanaeth uwch) i’r rhai sy’n tanysgrifio gan ddefnyddio’r we. Mae’r gost i drigolion sy’n dewis talu dros y ffôn neu yn un o’r Siopau Un Alwad yn parhau i fod yn £24 (neu £36).

Mae ffurflenni mandad debyd uniongyrchol yn cael eu hanfon at drigolion gyda phob nodyn atgoffa i adnewyddu tanysgrifiad a anfonir drwy’r post. Gall trigolion sy’n derbyn negeseuon adnewyddu drwy e-bost gael ffurflen mandad drwy gysylltu â Chanolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid Sir Ddinbych, o Siopau Un Alwad y Cyngor neu drwy anfon e-bost i gwastraffgardd@sirddinbych.gov.uk neu gardenwaste@denbighshire.gov.uk.

Dywedodd y Cynghorydd David Smith, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd: “Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo i gadw cost y gwasanaeth gwastraff gardd mor isel â phosibl. Mae effeithlonrwydd y broses debyd uniongyrchol yn ein caniatáu i gynnig ein prisiau isaf i hyd yn oed rhagor o drigolion. I lawer, bydd hefyd yn cael gwared ar y boen o orfod cofio adnewyddu eu tanysgrifiad bob blwyddyn."

 

Nodiadau ar Ddewisiadau a Chyfraddau Talu

Costau Debyd Uniongyrchol / Y We: -

  • GWASANAETH SAFONOL £22.00 y flwyddyn (26 casgliad o 1 bin 140 litr)
  • GWASANAETH UWCH £34.00 y flwyddyn (26 casgliad o 2 fin 140 litr)

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/biniau-ac-ailgylchu/gwastraff-gardd.aspx

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/bins-and-recycling/garden-waste.aspx

 

Costau ar y Ffôn / Wyneb yn Wyneb: -

  • GWASANAETH SAFONOL £24.00 y flwyddyn (26 casgliad o 1 bin 140 litr)
  • GWASANAETH UWCH £36.00 y flwyddyn (26 casgliad o 2 fin 140 litr)

Canolfan Gwasanaeth Cwsmer: Cymraeg: 01824 706100, Saesneg: 01824 706101

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23ydd Chwefror 2017