Gwesty moethus newydd yn agor yn Sir Ddinbych

Mae hen dafarn a bwyty wedi ei drawsnewid yn westy moethus.

Mae’r Grousemoor, oedd yn arfer cael ei alw’n Plough Inn, yn Llandegla wedi cael ei adnewyddu’n sylweddol ac mae’n ailagor fel gwely a brecwast moethus pump ystafell wely, a lleoliad i briodasau a digwyddiadau. 

Mae’r cyd-berchnogion Brian Jones a Pamela Morris, brawd a chwaer o Landegla wedi adnewyddu’r safle, sydd wedi bod ynghau ers 18 mis cyn i’r gwaith ddechrau. 

Brian and Pamela

Maent hefyd wedi derbyn grant busnes bach gan Gyngor Sir Ddinbych yn ogystal â chefnogaeth gan dîm Datblygiad Economaidd a Busnes y Cyngor.  

Dywedodd Mr Jones, ffermwr defaid ac âr hir-sefydliedig:  “Rydym wedi bod yn gweithio ar y prosiect ers nifer o fisoedd ac rydym yn falch iawn gyda’r canlyniad.

“Roedd newid yr enw i The Grousemoor yn benderfyniad anodd, ond roeddem angen enw newydd ar gyfer delwedd ffres i fywyd newydd y lleoliad fel gwesty moethus. 

“Mae Llandegla a Sir Ddinbych yn gyffredinol yn cynnig gymaint ac yn ogystal â chroesawu ymwelwyr lleol, byddwn yn denu gwesteion o bob rhan o’r byd.”

Dywedodd Mrs Morris, sy’n rhedeg gwesty sydd wedi ennill gwobr yn Horseman’s Green, ger yr Eglwys Wen:  “Rydym yn agor gyda phump ystafell wely o ansawdd i ddechrau a byddwn yn gweithio ar bump ystafell arall dros y 12 mis nesaf.    

“Mae’r gwaith adnewyddu wedi bod yn lawer o waith caled. Rydym yn falch o agor busnes yn Llandegla ac ychwanegu at y cynnig twristiaeth yn yr ardal. 

“Ni fydd y Grousemoor yn agor fel bwyty, ond byddwn yn cynnig te prynhawn a phartïon/digwyddiadau preifat wedi eu harchebu ymlaen llaw yn yr ystafell fwyta.   Byddwn yn ystyried defnyddio cynnyrch lleol i helpu busnesau lleol eraill. 

“Mae’r ystafelloedd i gyd wedi eu dylunio’n unigol ac wedi eu gosod gyda dodrefn o ansawdd a ddisgwylir gan sefydliad pump seren.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’n wych gweld y lefel yma o fuddsoddiad yn y sir. 

“Mae Sir Ddinbych yn cynnig llu o weithgareddau mewn lleoliad godidog i ymwelwyr ac mae busnesau fel hyn yn ymestyn y profiad. 

“Fel rhan o’n gwaith i gefnogi busnesau lleol rydym yn falch o allu cefnogi’r Grousemoor gyda grant busnes."

Bydd y Grousemoor yn agor yn swyddogol ar 2 Mawrth a bydd gwesteion yn cynnwys Ken Skates, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Cyfeiriad y wefan newydd yw www.thegrousemoor.co.uk ac am fwy o wybodaeth gallwch ffonio 01978 802680.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 27ain Chwefror 2018